Eficacitatea deciziilor manageriale

Cu toții trebuie să luăm decizii din când în când și, trebuie să spun, aceasta nu este o sarcină ușoară. Dar este mult mai dificil pentru cei care sunt forțați să facă alegeri pentru întreaga organizație (departamentul companiei). Este imposibil să se facă fără a se evalua eficacitatea și calitatea deciziilor de gestionare.

Indicatori și criterii pentru eficacitatea deciziilor economice

Pentru a vorbi despre calitatea deciziilor de management, este necesar să se determine conceptul de eficacitate a soluțiilor și a tipurilor acestora. În economie, eficiența este raportul dintre performanța firmei. De obicei, ele se caracterizează prin profit și cu suma de bani cheltuite pentru obținerea acesteia. Dar nu se poate spune o evaluare economică a eficacității economice a deciziilor manageriale, deoarece deciziile sunt luate în aproape toate domeniile firmei. Prin urmare, există mai multe tipuri de eficiență.

  1. Eficiența organizațională se poate manifesta prin schimbarea funcțiilor de lucru ale angajaților, îmbunătățirea condițiilor de lucru, optimizarea structurii organizaționale a întreprinderii, reducerea numărului de angajați, crearea unui nou departament etc.
  2. Eficacitatea socială a deciziilor manageriale poate fi crearea de condiții pentru munca creativă a angajaților, îmbunătățirea serviciilor pentru clienți, reducerea cifrei de afaceri a angajaților, îmbunătățirea climatului psihologic în echipă.
  3. Eficiența tehnologică poate fi exprimată prin introducerea tehnologiilor moderne în producție, prin achiziționarea de echipamente noi, prin îmbunătățirea productivității muncii.
  4. Eficiența mediului poate fi exprimată prin asigurarea securității pentru angajați, a siguranței mediului înconjurător a companiei.
  5. Eficiența juridică constă în asigurarea securității, legalității și stabilității muncii, reducând sancțiunile.

Evaluarea eficacității deciziilor de management

Există multe metode de evaluare a eficienței, sunt clasificate în funcție de complexitatea execuției, de natura muncii efectuate, de precizia rezultatelor obținute, de volumul costurilor etc. De aceea, evaluarea eficienței deciziilor manageriale este încredințată unui grup de specialiști cu înaltă calificare. Să luăm în considerare metodele de bază ale unei estimări a eficienței deciziilor administrative.

  1. Metoda de comparație constă în compararea indicatorilor planificați cu valorile reale. Permite detectarea abaterilor, a cauzelor și metodelor lor de eliminare a abaterilor.
  2. Metoda index este necesară atunci când se evaluează fenomene complexe care nu pot fi defalcate în elemente. Permiteți evaluarea dinamicii proceselor.
  3. Metoda echilibrului constă în compararea indicatorilor interdependenți. Oferă posibilitatea de a dezvălui influența diverselor factori asupra activităților organizației și de a găsi rezerve.
  4. Metoda grafică este utilizată în cazul în care este necesară o ilustrare grafică a activităților firmei.
  5. FSA (analiza cost-funcțional) este o abordare sistematică a cercetării în vederea creșterii impactului (efect util).

Metode de îmbunătățire a eficacității deciziilor de gestionare

Puteți vorbi mult despre metode pentru a îmbunătăți eficacitatea deciziilor de management, dar în general există două dintre ele - îmbunătățirea dezvoltării soluțiilor și creșterea controlului asupra implementării soluției.

La urma urmei, dacă decizia nu aduce rezultatul dorit sau nu o aduce complet, atunci fie dezvoltarea lui a făcut greșeli, fie ceva a fost confuz de artiștii interpreți sau executanți. Și puteți afla numai prin efectuarea unei analize detaliate a deciziei de conducere. Evaluarea, așa cum am aflat, nu este o sarcină ușoară și costisitoare (mai ales dacă implicăm experți externi), prin urmare, trebuie să analizăm cu atenție etapele de dezvoltare a soluției și să monitorizăm ordinea execuției acesteia. De asemenea, este necesar să se poată comunica inteligent ideea de inovare pentru angajați, astfel încât să nu existe nicio neînțelegere.